TUYỂN DỤNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN

Tầng 2 Tòa nhà Green Park , lô 33 Yên Hòa Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Đăng ký ứng tuyển ngay

Hotline

0981400074

Đơn hàng cho nam

Chế biến thủy sản (cá ngừ)

Chế biến thủy sản (cá ngừ)

Số lượng: 30

Ngày thi: 26/05/2018

Đã thi
Tuyển 40 Nam tháo lắp giàn giáo tại SAITAMA

Tuyển 40 Nam tháo lắp giàn giáo tại SAITAMA

Số lượng: 40

Ngày thi: 25/05/2018

Đã thi
Lắp giàn giáo (Ibaraki)

Lắp giàn giáo (Ibaraki)

Số lượng: 9

Ngày thi: 24/05/2018

Đã thi
Tuyển 30 Nam nuôi sò điệp tại HOKKAIDO

Tuyển 30 Nam nuôi sò điệp tại HOKKAIDO

Số lượng: 30

Ngày thi: 24/05/2018

Đã thi
Tuyển 36 Nam dập uốn kim loại tại TOCHIGI

Tuyển 36 Nam dập uốn kim loại tại TOCHIGI

Số lượng: 36

Ngày thi: 24/05/2018

Đã thi
Tuyển 45 Nam lái máy xây dựng tại HIROSHIMA

Tuyển 45 Nam lái máy xây dựng tại HIROSHIMA

Số lượng: 45

Ngày thi: 24/05/2018

Đã thi
Lái máy xúc chất đất

Lái máy xúc chất đất

Số lượng: 9

Ngày thi: 23/05/2018

Đã thi
Lắp giàn giáo

Lắp giàn giáo

Số lượng: 9

Ngày thi: 21/05/2018

Đã thi
Tuyển  30 Nam san nền đất tại YAMAGATA

Tuyển 30 Nam san nền đất tại YAMAGATA

Số lượng: 30

Ngày thi: 20/05/2018

Đã thi
Hoàn thiện nội thất

Hoàn thiện nội thất

Số lượng: 6

Ngày thi: 17/05/2018

Đã thi
Đóng gói công nghiệp

Đóng gói công nghiệp

Số lượng: 6

Ngày thi: 16/05/2018

Đã thi
Hàn xì

Hàn xì

Số lượng: 9

Ngày thi: 25/01/2018

Đã thi
Phun sơn

Phun sơn

Số lượng: 9

Ngày thi: 25/01/2018

Đã thi
Lái máy xây dựng (làm đường)

Lái máy xây dựng (làm đường)

Số lượng: 6

Ngày thi: 24/01/2018

Đã thi
Lắp giàn giáo

Lắp giàn giáo

Số lượng: 9

Ngày thi: 23/01/2018

Đã thi
Liên hệ