Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội

THÀNH ĐÔ IES

Tầng 9 - Tòa nhà CIC POWER - 219 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu giấy - Hà Nội

Đăng ký ứng tuyển ngay

Hotline

0385.866.866
  1. Trang chủ
  2. Đơn hàng quay lại

Đơn hàng quay lại

Hộ lý điều dưỡng quay lại lần 2

Hộ lý điều dưỡng quay lại lần 2

Số lượng: 50

Ngày thi: 30/09/2021

Đã thi
Hàn quay lại lần 2

Hàn quay lại lần 2

Số lượng: 30

Ngày thi: 25/09/2021

Đã thi
Nông nghiệp ( Lần 2 )

Nông nghiệp ( Lần 2 )

Số lượng: 50

Ngày thi: 25/09/2021

Đã thi
Xây dựng ( Lần 2 )

Xây dựng ( Lần 2 )

Số lượng: 50

Ngày thi: 15/09/2021

Đã thi
Nông nghiệp ( Lần 2)

Nông nghiệp ( Lần 2)

Số lượng: 25

Ngày thi: 15/09/2021

Đã thi
Chế biến thực phẩm

Chế biến thực phẩm

Số lượng: 4

Ngày thi: 15/09/2021

Đã thi
Chế biến thực phẩm ( Lần 2 )

Chế biến thực phẩm ( Lần 2 )

Số lượng: 20

Ngày thi: 14/09/2021

Đã thi
Bò sữa quay lại lần 2

Bò sữa quay lại lần 2

Số lượng: 4

Ngày thi: 10/09/2021

Đã thi
Chế biến thực phẩm ( Lần 2 )

Chế biến thực phẩm ( Lần 2 )

Số lượng: 24

Ngày thi: 08/09/2021

Đã thi
Liên hệ