Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội

THÀNH ĐÔ IES

Tầng 9 - Tòa nhà CIC POWER - 219 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu giấy - Hà Nội

Đăng ký ứng tuyển ngay

Hotline

0969700077
  1. Trang chủ
  2. Đơn hàng quay lại( Lần 2)

Đơn hàng quay lại( Lần 2)

Hộ lý điều dưỡng quay lại lần 2

Hộ lý điều dưỡng quay lại lần 2

Số lượng: 50

Ngày thi: 30/09/2021

Đã thi
Hàn quay lại lần 2

Hàn quay lại lần 2

Số lượng: 30

Ngày thi: 25/09/2021

Đã thi
Nông nghiệp ( Lần 2 )

Nông nghiệp ( Lần 2 )

Số lượng: 50

Ngày thi: 25/09/2021

Đã thi
Xây dựng ( Lần 2 )

Xây dựng ( Lần 2 )

Số lượng: 50

Ngày thi: 15/09/2021

Đã thi
Nông nghiệp ( Lần 2)

Nông nghiệp ( Lần 2)

Số lượng: 25

Ngày thi: 15/09/2021

Đã thi
Chế biến thực phẩm

Chế biến thực phẩm

Số lượng: 4

Ngày thi: 15/09/2021

Đã thi
Chế biến thực phẩm ( Lần 2 )

Chế biến thực phẩm ( Lần 2 )

Số lượng: 20

Ngày thi: 14/09/2021

Đã thi
Bò sữa quay lại lần 2

Bò sữa quay lại lần 2

Số lượng: 4

Ngày thi: 10/09/2021

Đã thi
Chế biến thực phẩm ( Lần 2 )

Chế biến thực phẩm ( Lần 2 )

Số lượng: 24

Ngày thi: 08/09/2021

Đã thi
Liên hệ