Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội

XKLĐ Nhật Bản - Hàn Quốc - Châu Âu.......

Đăng ký ứng tuyển ngay

Hotline

0384100394
  1. Trang chủ
  2. ĐH quay lại lần 2

ĐH quay lại lần 2

Bò sữa quay lại lần 2

Bò sữa quay lại lần 2

Số lượng: 4

Ngày thi: 28/04/2024

Đã thi
Hàn quay lại lần 2

Hàn quay lại lần 2

Số lượng: 30

Ngày thi: 25/04/2024

Đã thi
Nông nghiệp ( Lần 2 )

Nông nghiệp ( Lần 2 )

Số lượng: 50

Ngày thi: 25/04/2024

Đã thi
Nông nghiệp ( Lần 2)

Nông nghiệp ( Lần 2)

Số lượng: 25

Ngày thi: 25/04/2024

Đã thi
Xây dựng ( Lần 2 )

Xây dựng ( Lần 2 )

Số lượng: 50

Ngày thi: 23/04/2024

Đã thi
Chế biến thực phẩm

Chế biến thực phẩm

Số lượng: 4

Ngày thi: 20/04/2024

Đã thi
Chế biến thực phẩm ( Lần 2 )

Chế biến thực phẩm ( Lần 2 )

Số lượng: 24

Ngày thi: 19/04/2024

Đã thi
Chế biến thực phẩm ( Lần 2 )

Chế biến thực phẩm ( Lần 2 )

Số lượng: 20

Ngày thi: 14/03/2024

Đã thi
Hộ lý điều dưỡng quay lại lần 2

Hộ lý điều dưỡng quay lại lần 2

Số lượng: 50

Ngày thi: 30/09/2021

Đã thi