Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội

THÀNH ĐÔ IES

Tầng 9 - Tòa nhà CIC POWER - 219 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu giấy - Hà Nội

Đăng ký ứng tuyển ngay

Hotline

0385.866.866
  1. Trang chủ
  2. Đơn hàng kỹ sư

Đơn hàng kỹ sư

Kỹ sư  phiên dịch viên

Kỹ sư phiên dịch viên

Số lượng: 9

Ngày thi: 27/09/2021

Đã thi
Kỹ sư thiết kế

Kỹ sư thiết kế

Số lượng: 6

Ngày thi: 25/09/2021

Đã thi
kỹ sư cơ khí,quản lý  thiết bị

kỹ sư cơ khí,quản lý thiết bị

Số lượng: 4

Ngày thi: 21/09/2021

Đã thi
kỹ sư xây dựng

kỹ sư xây dựng

Số lượng: 9

Ngày thi: 19/09/2021

Đã thi
Kỹ sư kinh tế

Kỹ sư kinh tế

Số lượng: 6

Ngày thi: 16/09/2021

Đã thi
kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện , kỹ sư hoá học

kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện , kỹ sư hoá học

Số lượng: 36

Ngày thi: 16/09/2021

Đã thi
Kỹ sư điện

Kỹ sư điện

Số lượng: 6

Ngày thi: 15/09/2021

Đã thi
Kỹ sư xây dựng

Kỹ sư xây dựng

Số lượng: 3

Ngày thi: 14/09/2021

Đã thi
Kỹ sư cơ khí

Kỹ sư cơ khí

Số lượng: 3

Ngày thi: 14/09/2021

Đã thi
Kỹ sư xây dựng tổng hợp

Kỹ sư xây dựng tổng hợp

Số lượng: 15

Ngày thi: 13/09/2021

Đã thi
Kỹ sư xây dựng

Kỹ sư xây dựng

Số lượng: 6

Ngày thi: 12/09/2021

Đã thi
Kỹ sư điện , điện tử

Kỹ sư điện , điện tử

Số lượng: 6

Ngày thi: 11/09/2021

Đã thi
Kỹ sư cơ khí

Kỹ sư cơ khí

Số lượng: 6

Ngày thi: 10/09/2021

Đã thi
Kỹ sư IT ( SAITAMA )

Kỹ sư IT ( SAITAMA )

Số lượng: 60

Ngày thi: 10/09/2021

Đã thi
Kỹ sư thiết kế điện

Kỹ sư thiết kế điện

Số lượng: 3

Ngày thi: 08/09/2021

Đã thi
Liên hệ