Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội

THÀNH ĐÔ IES

Tầng 9 - Tòa nhà CIC POWER - 219 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu giấy - Hà Nội

Đăng ký ứng tuyển ngay

Hotline

0929 10 1001
  1. Trang chủ
  2. Đơn hàng kỹ sư

Đơn hàng kỹ sư

Kỹ sư CNTT

Kỹ sư CNTT

Số lượng: 6

Ngày thi: 27/01/2023

Đã thi
Kỹ sư thực phẩm

Kỹ sư thực phẩm

Số lượng: 5

Ngày thi: 23/01/2023

Đã thi
Kỹ sư cơ khí

Kỹ sư cơ khí

Số lượng: 6

Ngày thi: 20/01/2023

Đã thi
Kỹ sư điện

Kỹ sư điện

Số lượng: 6

Ngày thi: 18/01/2023

Đã thi
Kỹ sư kinh tế

Kỹ sư kinh tế

Số lượng: 6

Ngày thi: 16/01/2023

Đã thi
Kỹ sư ô tô

Kỹ sư ô tô

Số lượng: 5

Ngày thi: 15/01/2023

Đã thi
Kỹ sư xây dựng

Kỹ sư xây dựng

Số lượng: 6

Ngày thi: 12/01/2023

Đã thi
Kỹ sư  phiên dịch viên

Kỹ sư phiên dịch viên

Số lượng: 9

Ngày thi: 10/01/2023

Đã thi
Kỹ sư thiết kế

Kỹ sư thiết kế

Số lượng: 6

Ngày thi: 25/09/2021

Đã thi
kỹ sư cơ khí,quản lý  thiết bị

kỹ sư cơ khí,quản lý thiết bị

Số lượng: 4

Ngày thi: 21/09/2021

Đã thi
kỹ sư xây dựng

kỹ sư xây dựng

Số lượng: 9

Ngày thi: 19/09/2021

Đã thi
kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện , kỹ sư hoá học

kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện , kỹ sư hoá học

Số lượng: 36

Ngày thi: 16/09/2021

Đã thi
Kỹ sư xây dựng

Kỹ sư xây dựng

Số lượng: 3

Ngày thi: 14/09/2021

Đã thi
Kỹ sư cơ khí

Kỹ sư cơ khí

Số lượng: 3

Ngày thi: 14/09/2021

Đã thi
Kỹ sư xây dựng tổng hợp

Kỹ sư xây dựng tổng hợp

Số lượng: 15

Ngày thi: 13/09/2021

Đã thi
Liên hệ