Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội

Công ty cổ phần cung ứng nhân lực DC

Toà nhà DC - 16 Lê Đức Thọ- Mỹ Đình - Hà Nội

Đăng ký ứng tuyển ngay

Hotline

0384100394
  1. Trang chủ
  2. Đơn hàng kỹ sư

Đơn hàng kỹ sư

Kỹ sư cơ khí

Kỹ sư cơ khí

Số lượng: 6

Ngày thi: 20/05/2023

Đã thi
kỹ sư xây dựng

kỹ sư xây dựng

Số lượng: 9

Ngày thi: 19/05/2023

Đã thi
Kỹ sư điện

Kỹ sư điện

Số lượng: 6

Ngày thi: 18/05/2023

Đã thi
kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện , kỹ sư hoá học

kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện , kỹ sư hoá học

Số lượng: 36

Ngày thi: 16/05/2023

Đã thi
Kỹ sư xây dựng

Kỹ sư xây dựng

Số lượng: 6

Ngày thi: 12/05/2023

Đã thi
Kỹ sư điện , điện tử

Kỹ sư điện , điện tử

Số lượng: 6

Ngày thi: 11/05/2023

Đã thi
Kỹ sư  phiên dịch viên

Kỹ sư phiên dịch viên

Số lượng: 9

Ngày thi: 10/05/2023

Đã thi
Kỹ sư ô tô

Kỹ sư ô tô

Số lượng: 5

Ngày thi: 09/05/2023

Đã thi
Kỹ sư thực phẩm

Kỹ sư thực phẩm

Số lượng: 5

Ngày thi: 05/05/2023

Đã thi
Kỹ sư CNTT

Kỹ sư CNTT

Số lượng: 6

Ngày thi: 03/05/2023

Đã thi
Kỹ sư kinh tế

Kỹ sư kinh tế

Số lượng: 6

Ngày thi: 16/01/2023

Đã thi
Kỹ sư thiết kế

Kỹ sư thiết kế

Số lượng: 6

Ngày thi: 25/09/2021

Đã thi
kỹ sư cơ khí,quản lý  thiết bị

kỹ sư cơ khí,quản lý thiết bị

Số lượng: 4

Ngày thi: 21/09/2021

Đã thi
Kỹ sư xây dựng

Kỹ sư xây dựng

Số lượng: 3

Ngày thi: 14/09/2021

Đã thi
Kỹ sư cơ khí

Kỹ sư cơ khí

Số lượng: 3

Ngày thi: 14/09/2021

Đã thi
Liên hệ