Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội

XKLĐ Nhật Bản - Hàn Quốc - Châu Âu.......

Đăng ký ứng tuyển ngay

Hotline

0384100394
  1. Trang chủ
  2. ĐH kỹ sư

ĐH kỹ sư

Kỹ sư CNTT

Kỹ sư CNTT

Số lượng: 6

Ngày thi: 29/04/2024

Đã thi
Kỹ sư ô tô

Kỹ sư ô tô

Số lượng: 5

Ngày thi: 28/04/2024

Đã thi
Kỹ sư thực phẩm

Kỹ sư thực phẩm

Số lượng: 5

Ngày thi: 28/04/2024

Đã thi
Kỹ sư  phiên dịch viên

Kỹ sư phiên dịch viên

Số lượng: 9

Ngày thi: 27/04/2024

Đã thi
Kỹ sư xây dựng

Kỹ sư xây dựng

Số lượng: 6

Ngày thi: 27/04/2024

Đã thi
Kỹ sư điện , điện tử

Kỹ sư điện , điện tử

Số lượng: 6

Ngày thi: 21/04/2024

Đã thi
Kỹ sư cơ khí

Kỹ sư cơ khí

Số lượng: 6

Ngày thi: 20/04/2024

Đã thi
kỹ sư xây dựng

kỹ sư xây dựng

Số lượng: 9

Ngày thi: 19/04/2024

Đã thi
Kỹ sư điện

Kỹ sư điện

Số lượng: 6

Ngày thi: 18/04/2024

Đã thi
kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện , kỹ sư hoá học

kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện , kỹ sư hoá học

Số lượng: 36

Ngày thi: 16/04/2024

Đã thi
Kỹ sư kinh tế

Kỹ sư kinh tế

Số lượng: 6

Ngày thi: 16/03/2024

Đã thi
Kỹ sư thiết kế băng chuyền vận chuyển hàng

Kỹ sư thiết kế băng chuyền vận chuyển hàng

Số lượng: 3

Ngày thi: 18/01/2024

Đã thi
Kỹ sư thiết kế

Kỹ sư thiết kế

Số lượng: 6

Ngày thi: 25/09/2021

Đã thi
kỹ sư cơ khí,quản lý  thiết bị

kỹ sư cơ khí,quản lý thiết bị

Số lượng: 4

Ngày thi: 21/09/2021

Đã thi
Kỹ sư xây dựng

Kỹ sư xây dựng

Số lượng: 3

Ngày thi: 14/09/2021

Đã thi