Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội

Công ty cổ phần cung ứng nhân lực DC

Toà nhà DC - 16 Lê Đức Thọ- Mỹ Đình - Hà Nội

Đăng ký ứng tuyển ngay

Hotline

0384100394
  1. Trang chủ
  2. Đơn hàng cho nam

Đơn hàng cho nam

Đơn hàng bơm bê tông đi Nhật Bản tỉnh Fukuoka

Đơn hàng bơm bê tông đi Nhật Bản tỉnh Fukuoka

Số lượng: 9

Ngày thi: 28/05/2023

Đã thi
Hàn bán tự động

Hàn bán tự động

Số lượng: 18

Ngày thi: 25/05/2023

Đã thi
Lắp ghép coppha

Lắp ghép coppha

Số lượng: 27

Ngày thi: 25/05/2023

Đã thi
Điện tử

Điện tử

Số lượng: 12

Ngày thi: 22/05/2023

Đã thi
Chế biến thủy sản

Chế biến thủy sản

Số lượng: 18

Ngày thi: 21/05/2023

Đã thi
Vận hành máy xây dựng

Vận hành máy xây dựng

Số lượng: 18

Ngày thi: 21/05/2023

Đã thi
Sơn kim loại

Sơn kim loại

Số lượng: 12

Ngày thi: 21/05/2023

Đã thi
Chế biến thực phẩm

Chế biến thực phẩm

Số lượng: 20

Ngày thi: 21/05/2023

Đã thi
Bê tông cốt thép

Bê tông cốt thép

Số lượng: 3

Ngày thi: 20/05/2023

Đã thi
Chế biến thực phẩm

Chế biến thực phẩm

Số lượng: 18

Ngày thi: 20/05/2023

Đã thi
Nông nghiệp

Nông nghiệp

Số lượng: 15

Ngày thi: 20/05/2023

Đã thi
Xây dựng tổng hợp

Xây dựng tổng hợp

Số lượng: 6

Ngày thi: 16/05/2023

Đã thi
Chế biến thực phẩm

Chế biến thực phẩm

Số lượng: 36

Ngày thi: 15/05/2023

Đã thi
XDTH nhận hình xăm, cụt đốt, mù màu, 42 tuổi

XDTH nhận hình xăm, cụt đốt, mù màu, 42 tuổi

Số lượng: 100

Ngày thi: 13/05/2023

Đã thi
Chống thấm

Chống thấm

Số lượng: 6

Ngày thi: 10/05/2023

Đã thi
Liên hệ