Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội

THÀNH ĐÔ IES

Tầng 9 - Tòa nhà CIC POWER - 219 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu giấy - Hà Nội

Đăng ký ứng tuyển ngay

Hotline

0969700077
  1. Trang chủ
  2. Đơn hàng cho nam

Đơn hàng cho nam

Sơn kim loại

Sơn kim loại

Số lượng: 12

Ngày thi: 15/12/2021

Đang tuyển
Sản xuất thùng carton

Sản xuất thùng carton

Số lượng: 20

Ngày thi: 13/12/2021

Đang tuyển
Chế biến thực phẩm

Chế biến thực phẩm

Số lượng: 36

Ngày thi: 06/12/2021

Đang tuyển
Chế biến thực phẩm

Chế biến thực phẩm

Số lượng: 20

Ngày thi: 28/11/2021

Đã thi
Nông nghiệp

Nông nghiệp

Số lượng: 15

Ngày thi: 27/11/2021

Đã thi
Sản xuất linh kiện ô tô

Sản xuất linh kiện ô tô

Số lượng: 18

Ngày thi: 26/11/2021

Đã thi
Chống thấm

Chống thấm

Số lượng: 6

Ngày thi: 26/11/2021

Đã thi
Hàn bán tự động

Hàn bán tự động

Số lượng: 18

Ngày thi: 25/11/2021

Đã thi
Sản xuất khóa thông minh

Sản xuất khóa thông minh

Số lượng: 25

Ngày thi: 22/11/2021

Đã thi
XDTH nhận hình xăm, cụt đốt, mù màu, 40 tuổi

XDTH nhận hình xăm, cụt đốt, mù màu, 40 tuổi

Số lượng: 100

Ngày thi: 20/11/2021

Đã thi
Điện tử

Điện tử

Số lượng: 18

Ngày thi: 19/11/2021

Đã thi
Cốt thép

Cốt thép

Số lượng: 27

Ngày thi: 28/10/2021

Đã thi
Chế biến thực phẩm

Chế biến thực phẩm

Số lượng: 18

Ngày thi: 25/10/2021

Đã thi
Lắp ghép coppha

Lắp ghép coppha

Số lượng: 27

Ngày thi: 25/10/2021

Đã thi
Đóng gói công nghiệp

Đóng gói công nghiệp

Số lượng: 18

Ngày thi: 20/10/2021

Đã thi
Liên hệ