Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội

XKLĐ Nhật Bản - Hàn Quốc - Châu Âu.......

Đăng ký ứng tuyển ngay

Hotline

0384100394
  1. Trang chủ
  2. ĐH Nhật Bản cho Nam

ĐH Nhật Bản cho Nam

Chế biến thực phẩm

Chế biến thực phẩm

Số lượng: 36

Ngày thi: 15/08/2024

Đang tuyển
Đóng gói công nghiệp

Đóng gói công nghiệp

Số lượng: 18

Ngày thi: 29/03/2024

Đã thi
Cốt thép

Cốt thép

Số lượng: 27

Ngày thi: 28/03/2024

Đã thi
Nông nghiệp

Nông nghiệp

Số lượng: 15

Ngày thi: 28/03/2024

Đã thi
Đơn hàng bơm bê tông đi Nhật Bản tỉnh Fukuoka

Đơn hàng bơm bê tông đi Nhật Bản tỉnh Fukuoka

Số lượng: 9

Ngày thi: 28/03/2024

Đã thi
Chế biến thực phẩm

Chế biến thực phẩm

Số lượng: 20

Ngày thi: 27/03/2024

Đã thi
Sản xuất linh kiện ô tô

Sản xuất linh kiện ô tô

Số lượng: 18

Ngày thi: 26/03/2024

Đã thi
Hàn bán tự động

Hàn bán tự động

Số lượng: 18

Ngày thi: 25/03/2024

Đã thi
XDTH nhận hình xăm, cụt đốt, mù màu, 42 tuổi

XDTH nhận hình xăm, cụt đốt, mù màu, 42 tuổi

Số lượng: 100

Ngày thi: 25/03/2024

Đã thi
Chế biến thực phẩm

Chế biến thực phẩm

Số lượng: 18

Ngày thi: 23/03/2024

Đã thi
Sản xuất khóa thông minh

Sản xuất khóa thông minh

Số lượng: 25

Ngày thi: 20/03/2024

Đã thi
Chống thấm

Chống thấm

Số lượng: 6

Ngày thi: 19/03/2024

Đã thi
Điện tử

Điện tử

Số lượng: 12

Ngày thi: 15/03/2024

Đã thi
Sản xuất thùng carton

Sản xuất thùng carton

Số lượng: 20

Ngày thi: 13/03/2024

Đã thi
Sơn kim loại

Sơn kim loại

Số lượng: 12

Ngày thi: 11/03/2024

Đã thi