Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội

THÀNH ĐÔ IES

Tầng 9 - Tòa nhà CIC POWER - 219 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu giấy - Hà Nội

Đăng ký ứng tuyển ngay

Hotline

0929 10 1001
  1. Trang chủ
  2. Đơn hàng đặc biệt

Đơn hàng đặc biệt

Chế biến thực phẩm ( 1 năm)

Chế biến thực phẩm ( 1 năm)

Số lượng: 39

Ngày thi: 28/09/2021

Đã thi
Lát gạch vuông

Lát gạch vuông

Số lượng: 9

Ngày thi: 27/09/2021

Đã thi
Điều dưỡng

Điều dưỡng

Số lượng: 15

Ngày thi: 25/09/2021

Đã thi
giàn giáo ( TTS đi lại lần 2 )

giàn giáo ( TTS đi lại lần 2 )

Số lượng: 6

Ngày thi: 25/09/2021

Đã thi
Phân phát hàng hoá

Phân phát hàng hoá

Số lượng: 18

Ngày thi: 25/09/2021

Đã thi
Đóng gói rau quả

Đóng gói rau quả

Số lượng: 12

Ngày thi: 24/09/2021

Đã thi
Chế biến socola ( 1 năm)

Chế biến socola ( 1 năm)

Số lượng: 30

Ngày thi: 20/09/2021

Đã thi
Chế biến thực phẩm

Chế biến thực phẩm

Số lượng: 30

Ngày thi: 20/09/2021

Đã thi
Kiểm tra phân loại hàng

Kiểm tra phân loại hàng

Số lượng: 3

Ngày thi: 17/09/2021

Đã thi
Kiểm tra phân loại hàng ( 1 Năm )

Kiểm tra phân loại hàng ( 1 Năm )

Số lượng: 9

Ngày thi: 09/09/2021

Đã thi
Liên hệ