Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội

THÀNH ĐÔ IES

Tầng 9 - Tòa nhà CIC POWER - 219 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu giấy - Hà Nội

Đăng ký ứng tuyển ngay

Hotline

0969-70-00-77
  1. Trang chủ
  2. Đơn hàng cho nữ

Đơn hàng cho nữ

Làm xúc xích , thịt nguội

Làm xúc xích , thịt nguội

Số lượng: 42

Ngày thi: 03/06/2022

Đã thi
Trồng ớt chuông

Trồng ớt chuông

Số lượng: 20

Ngày thi: 25/05/2022

Đã thi
Chế biến nông sản

Chế biến nông sản

Số lượng: 20

Ngày thi: 24/05/2022

Đã thi
Vệ sinh tòa nhà

Vệ sinh tòa nhà

Số lượng: 6

Ngày thi: 23/05/2022

Đã thi
Đóng gói công nghiệp

Đóng gói công nghiệp

Số lượng: 30

Ngày thi: 21/05/2022

Đã thi
Chế biến thực phẩm làm bánh

Chế biến thực phẩm làm bánh

Số lượng: 30

Ngày thi: 19/05/2022

Đã thi
May mặc

May mặc

Số lượng: 10

Ngày thi: 18/05/2022

Đã thi
May mặc

May mặc

Số lượng: 20

Ngày thi: 17/05/2022

Đã thi
Chế biến thực phẩm

Chế biến thực phẩm

Số lượng: 25

Ngày thi: 17/05/2022

Đã thi
May ghế ô tô

May ghế ô tô

Số lượng: 12

Ngày thi: 06/05/2022

Đã thi
Sản xuất linh kiện điện tử

Sản xuất linh kiện điện tử

Số lượng: 12

Ngày thi: 10/12/2021

Đã thi
Làm bánh mỳ

Làm bánh mỳ

Số lượng: 40

Ngày thi: 24/11/2021

Đã thi
Chế biến đồ ăn kèm

Chế biến đồ ăn kèm

Số lượng: 30

Ngày thi: 22/09/2021

Đã thi
Vệ sinh tòa nhà

Vệ sinh tòa nhà

Số lượng: 40

Ngày thi: 03/12/2020

Đã thi
Đóng gói bánh mỳ

Đóng gói bánh mỳ

Số lượng: 18

Ngày thi: 16/11/2020

Đã thi
Liên hệ