Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội

THÀNH ĐÔ IES

Tầng 9 - Tòa nhà CIC POWER - 219 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu giấy - Hà Nội

Đăng ký ứng tuyển ngay

Hotline

0969700077

Xuất khẩu lao động

Cơm hộp

Cơm hộp

Số lượng: 30

Ngày thi: 29/12/2021

Đang tuyển
Sơn kim loại

Sơn kim loại

Số lượng: 12

Ngày thi: 15/12/2021

Đang tuyển
Sản xuất thùng carton

Sản xuất thùng carton

Số lượng: 20

Ngày thi: 13/12/2021

Đang tuyển
Sản xuất linh kiện điện tử

Sản xuất linh kiện điện tử

Số lượng: 12

Ngày thi: 10/12/2021

Đang tuyển
Làm xúc xích , thịt nguội

Làm xúc xích , thịt nguội

Số lượng: 42

Ngày thi: 07/12/2021

Đang tuyển
Chế biến thực phẩm

Chế biến thực phẩm

Số lượng: 36

Ngày thi: 06/12/2021

Đang tuyển
Chế biến nông sản

Chế biến nông sản

Số lượng: 30

Ngày thi: 02/12/2021

Đã thi
Vệ sinh tòa nhà

Vệ sinh tòa nhà

Số lượng: 6

Ngày thi: 29/11/2021

Đã thi
Chế biến thực phẩm

Chế biến thực phẩm

Số lượng: 20

Ngày thi: 28/11/2021

Đã thi
Nông nghiệp

Nông nghiệp

Số lượng: 15

Ngày thi: 27/11/2021

Đã thi
Đóng gói công nghiệp

Đóng gói công nghiệp

Số lượng: 30

Ngày thi: 27/11/2021

Đã thi
Sản xuất linh kiện ô tô

Sản xuất linh kiện ô tô

Số lượng: 18

Ngày thi: 26/11/2021

Đã thi
Chống thấm

Chống thấm

Số lượng: 6

Ngày thi: 26/11/2021

Đã thi
Hàn bán tự động

Hàn bán tự động

Số lượng: 18

Ngày thi: 25/11/2021

Đã thi
May mặc

May mặc

Số lượng: 20

Ngày thi: 25/11/2021

Đã thi
Liên hệ