Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội

THÀNH ĐÔ IES

Tầng 9 - Tòa nhà CIC POWER - 219 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu giấy - Hà Nội

Đăng ký ứng tuyển ngay

Hotline

0969-70-00-77

Xuất khẩu lao động

Làm xúc xích , thịt nguội

Làm xúc xích , thịt nguội

Số lượng: 42

Ngày thi: 03/06/2022

Đã thi
Bơm bê tông

Bơm bê tông

Số lượng: 27

Ngày thi: 28/05/2022

Đã thi
Trồng ớt chuông

Trồng ớt chuông

Số lượng: 20

Ngày thi: 25/05/2022

Đã thi
Chế biến nông sản

Chế biến nông sản

Số lượng: 20

Ngày thi: 24/05/2022

Đã thi
Vệ sinh tòa nhà

Vệ sinh tòa nhà

Số lượng: 6

Ngày thi: 23/05/2022

Đã thi
Điện tử

Điện tử

Số lượng: 12

Ngày thi: 22/05/2022

Đã thi
Chế biến thực phẩm

Chế biến thực phẩm

Số lượng: 20

Ngày thi: 21/05/2022

Đã thi
Đóng gói công nghiệp

Đóng gói công nghiệp

Số lượng: 30

Ngày thi: 21/05/2022

Đã thi
Nông nghiệp

Nông nghiệp

Số lượng: 15

Ngày thi: 20/05/2022

Đã thi
XDTH nhận hình xăm, cụt đốt, mù màu, 42 tuổi

XDTH nhận hình xăm, cụt đốt, mù màu, 42 tuổi

Số lượng: 100

Ngày thi: 20/05/2022

Đã thi
Chế biến thực phẩm làm bánh

Chế biến thực phẩm làm bánh

Số lượng: 30

Ngày thi: 19/05/2022

Đã thi
May mặc

May mặc

Số lượng: 10

Ngày thi: 18/05/2022

Đã thi
May mặc

May mặc

Số lượng: 20

Ngày thi: 17/05/2022

Đã thi
Chế biến thực phẩm

Chế biến thực phẩm

Số lượng: 25

Ngày thi: 17/05/2022

Đã thi
May ghế ô tô

May ghế ô tô

Số lượng: 12

Ngày thi: 06/05/2022

Đã thi
Liên hệ