Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội

THÀNH ĐÔ IES

Tầng 9 - Tòa nhà CIC POWER - 219 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu giấy - Hà Nội

Đăng ký ứng tuyển ngay

Hotline

0969700077

Xuất khẩu lao động

Nông nghiệp

Nông nghiệp

Số lượng: 15

Ngày thi: 27/01/2022

Đang tuyển
Sản xuất linh kiện ô tô

Sản xuất linh kiện ô tô

Số lượng: 18

Ngày thi: 26/01/2022

Đang tuyển
May mặc

May mặc

Số lượng: 20

Ngày thi: 25/01/2022

Đã thi
Trồng ớt chuông

Trồng ớt chuông

Số lượng: 15

Ngày thi: 25/01/2022

Đã thi
Chế biến thực phẩm làm bánh

Chế biến thực phẩm làm bánh

Số lượng: 30

Ngày thi: 20/01/2022

Đã thi
Chế biến thực phẩm

Chế biến thực phẩm

Số lượng: 25

Ngày thi: 20/01/2022

Đã thi
XDTH nhận hình xăm, cụt đốt, mù màu, 40 tuổi

XDTH nhận hình xăm, cụt đốt, mù màu, 40 tuổi

Số lượng: 100

Ngày thi: 20/01/2022

Đã thi
Chế biến thực phẩm

Chế biến thực phẩm

Số lượng: 20

Ngày thi: 19/01/2022

Đã thi
Đóng gói công nghiệp

Đóng gói công nghiệp

Số lượng: 30

Ngày thi: 18/01/2022

Đã thi
Bơm bê tông

Bơm bê tông

Số lượng: 27

Ngày thi: 18/01/2022

Đã thi
Sơn kim loại

Sơn kim loại

Số lượng: 12

Ngày thi: 15/12/2021

Đã thi
Sản xuất thùng carton

Sản xuất thùng carton

Số lượng: 20

Ngày thi: 13/12/2021

Đã thi
Sản xuất linh kiện điện tử

Sản xuất linh kiện điện tử

Số lượng: 12

Ngày thi: 10/12/2021

Đã thi
Làm xúc xích , thịt nguội

Làm xúc xích , thịt nguội

Số lượng: 42

Ngày thi: 07/12/2021

Đã thi
Chế biến thực phẩm

Chế biến thực phẩm

Số lượng: 36

Ngày thi: 06/12/2021

Đã thi
Liên hệ