Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội

THÀNH ĐÔ IES

Tầng 9 - Tòa nhà CIC POWER - 219 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu giấy - Hà Nội

Đăng ký ứng tuyển ngay

Hotline

0385.866.866

Xuất khẩu lao động

Đơn hàng bơm bê tông đi Nhật Bản tỉnh Fukuoka

Đơn hàng bơm bê tông đi Nhật Bản tỉnh Fukuoka

Số lượng: 9

Ngày thi: 28/10/2022

Đã thi
Làm xúc xích , thịt nguội

Làm xúc xích , thịt nguội

Số lượng: 42

Ngày thi: 03/06/2022

Đã thi
Trồng ớt chuông

Trồng ớt chuông

Số lượng: 20

Ngày thi: 25/05/2022

Đã thi
Chế biến nông sản

Chế biến nông sản

Số lượng: 20

Ngày thi: 24/05/2022

Đã thi
Vệ sinh tòa nhà

Vệ sinh tòa nhà

Số lượng: 6

Ngày thi: 23/05/2022

Đã thi
Điện tử

Điện tử

Số lượng: 12

Ngày thi: 22/05/2022

Đã thi
Chế biến thực phẩm

Chế biến thực phẩm

Số lượng: 20

Ngày thi: 21/05/2022

Đã thi
Đóng gói công nghiệp

Đóng gói công nghiệp

Số lượng: 30

Ngày thi: 21/05/2022

Đã thi
Nông nghiệp

Nông nghiệp

Số lượng: 15

Ngày thi: 20/05/2022

Đã thi
XDTH nhận hình xăm, cụt đốt, mù màu, 42 tuổi

XDTH nhận hình xăm, cụt đốt, mù màu, 42 tuổi

Số lượng: 100

Ngày thi: 20/05/2022

Đã thi
Chế biến thực phẩm làm bánh

Chế biến thực phẩm làm bánh

Số lượng: 30

Ngày thi: 19/05/2022

Đã thi
May mặc

May mặc

Số lượng: 10

Ngày thi: 18/05/2022

Đã thi
May mặc

May mặc

Số lượng: 20

Ngày thi: 17/05/2022

Đã thi
Chế biến thực phẩm

Chế biến thực phẩm

Số lượng: 25

Ngày thi: 17/05/2022

Đã thi
May ghế ô tô

May ghế ô tô

Số lượng: 12

Ngày thi: 06/05/2022

Đã thi
Liên hệ