TUYỂN DỤNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN

Tầng 2 Tòa nhà Green Park , 33 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Đăng ký ứng tuyển ngay

Gọi ngay để được tư vấn

0969.700.077

Xuất khẩu lao động

30 Nữ trồng hoa trong nhà kính (GIFU)

30 Nữ trồng hoa trong nhà kính (GIFU)

Số lượng: 30

Ngày thi: 21/07/2018

Đang tuyển
18 Nam láng sàn bê tông ( FUKUOKA )

18 Nam láng sàn bê tông ( FUKUOKA )

Số lượng: 18

Ngày thi: 20/07/2018

Đang tuyển
50 Nam hàn bán tự động ( SAITAMA )

50 Nam hàn bán tự động ( SAITAMA )

Số lượng: 50

Ngày thi: 20/07/2018

Đang tuyển
Chế biến thuỷ sản

Chế biến thuỷ sản

Số lượng: 0

Ngày thi: 20/07/2018

Đang tuyển
6 Nam chống thấm nước ( KANAGAWA )

6 Nam chống thấm nước ( KANAGAWA )

Số lượng: 6

Ngày thi: 20/07/2018

Đang tuyển
9 Nam cơ khí, hàn ( KAGAWA )

9 Nam cơ khí, hàn ( KAGAWA )

Số lượng: 9

Ngày thi: 19/07/2018

Đang tuyển
30 kỹ sư xây dựng (SAPPORO)

30 kỹ sư xây dựng (SAPPORO)

Số lượng: 30

Ngày thi: 19/07/2018

Đang tuyển
30 Nam lắp đặt đường ống ( TOKYO )

30 Nam lắp đặt đường ống ( TOKYO )

Số lượng: 30

Ngày thi: 19/07/2018

Đang tuyển
50 Nam lắp cửa kính ( SAITAMA )

50 Nam lắp cửa kính ( SAITAMA )

Số lượng: 50

Ngày thi: 18/07/2018

Đã thi
18 Nữ dán tem lên sản phẩm ( AICHI )

18 Nữ dán tem lên sản phẩm ( AICHI )

Số lượng: 18

Ngày thi: 18/07/2018

Đã thi
30 Nữ Giặt là ( IBARAKI )

30 Nữ Giặt là ( IBARAKI )

Số lượng: 30

Ngày thi: 17/07/2018

Đã thi
25 Nữ In ấn ( OITA )

25 Nữ In ấn ( OITA )

Số lượng: 25

Ngày thi: 16/07/2018

Đã thi
33 Nữ may mặc ( YAMAGATA )

33 Nữ may mặc ( YAMAGATA )

Số lượng: 33

Ngày thi: 14/07/2018

Đã thi
Tuyển 60 Nam thi công cốp pha tại TOKYO

Tuyển 60 Nam thi công cốp pha tại TOKYO

Số lượng: 60

Ngày thi: 09/06/2018

Đã thi
144 Nam/Nữ thực phẩm (CHIBA)

144 Nam/Nữ thực phẩm (CHIBA)

Số lượng: 144

Ngày thi: 08/06/2018

Đã thi
Liên hệ