TUYỂN DỤNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN

Tầng 2 Tòa nhà Green Park , lô 33 Yên Hòa Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Đăng ký ứng tuyển ngay

Hotline

0969700077

Xuất khẩu lao động

kỹ sư cơ khí,quản lý  thiết bị

kỹ sư cơ khí,quản lý thiết bị

Số lượng: 4

Ngày thi: 21/12/2018

Đã thi
6 Nam gia công thép

6 Nam gia công thép

Số lượng: 6

Ngày thi: 20/12/2018

Đã thi
Giặt là 1 năm

Giặt là 1 năm

Số lượng: 6

Ngày thi: 20/12/2018

Đã thi
15 Nam hàn bán tự động

15 Nam hàn bán tự động

Số lượng: 15

Ngày thi: 20/12/2018

Đã thi
Trồng hành nhà kính

Trồng hành nhà kính

Số lượng: 9

Ngày thi: 20/12/2018

Đã thi
kỹ sư cơ khí, thiết kế khuôn

kỹ sư cơ khí, thiết kế khuôn

Số lượng: 4

Ngày thi: 20/12/2018

Đã thi
trồng cà chua hoa màu

trồng cà chua hoa màu

Số lượng: 6

Ngày thi: 19/12/2018

Đã thi
thi công cốp pha

thi công cốp pha

Số lượng: 12

Ngày thi: 17/12/2018

Đã thi
12 Nữ điều dưỡng

12 Nữ điều dưỡng

Số lượng: 12

Ngày thi: 17/12/2018

Đã thi
Kỹ sư điện điện tử

Kỹ sư điện điện tử

Số lượng: 12

Ngày thi: 15/12/2018

Đã thi
Nữ Giặt là

Nữ Giặt là

Số lượng: 24

Ngày thi: 10/12/2018

Đã thi
Xây dựng tổng hợp

Xây dựng tổng hợp

Số lượng: 18

Ngày thi: 10/12/2018

Đã thi
210 Nữ vệ sinh tòa nhà

210 Nữ vệ sinh tòa nhà

Số lượng: 210

Ngày thi: 09/12/2018

Đã thi
Chăm sóc hoa, cây cảnh

Chăm sóc hoa, cây cảnh

Số lượng: 12

Ngày thi: 06/12/2018

Đã thi
Kỹ sư cơ khí

Kỹ sư cơ khí

Số lượng: 15

Ngày thi: 05/12/2018

Đã thi
Liên hệ