TUYỂN DỤNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN

Tầng 2 Tòa nhà Green Park , 33 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Đăng ký ứng tuyển ngay

Gọi ngay để được tư vấn

0969.700.077

Xuất khẩu lao động

50 Nam hàn bán tự động ( SAITAMA )

50 Nam hàn bán tự động ( SAITAMA )

Số lượng: 50

Ngày thi: 22/08/2018

Đang tuyển
21 Nữ điều dưỡng ( AICHIKEN )

21 Nữ điều dưỡng ( AICHIKEN )

Số lượng: 21

Ngày thi: 23/06/2018

Đang tuyển
30 Nữ làm bánh mỳ ( GIFU )

30 Nữ làm bánh mỳ ( GIFU )

Số lượng: 30

Ngày thi: 12/06/2018

Đang tuyển
270 Nữ làm thịt đông lạnh ( FUKUOKA )

270 Nữ làm thịt đông lạnh ( FUKUOKA )

Số lượng: 270

Ngày thi: 10/06/2018

Đang tuyển
Tuyển 50 Nam lắp ráp ô tô ( OKAYAMA )

Tuyển 50 Nam lắp ráp ô tô ( OKAYAMA )

Số lượng: 50

Ngày thi: 10/06/2018

Đang tuyển
Tuyển 60 Nam thi công cốp pha tại TOKYO

Tuyển 60 Nam thi công cốp pha tại TOKYO

Số lượng: 60

Ngày thi: 09/06/2018

Đang tuyển
9 Nam cơ khí, hàn ( KAGAWA )

9 Nam cơ khí, hàn ( KAGAWA )

Số lượng: 9

Ngày thi: 09/06/2018

Đang tuyển
18 Nam láng sàn bê tông ( FUKUOKA )

18 Nam láng sàn bê tông ( FUKUOKA )

Số lượng: 18

Ngày thi: 09/06/2018

Đang tuyển
9 Nam chống thấm ( CHIBA )

9 Nam chống thấm ( CHIBA )

Số lượng: 9

Ngày thi: 09/06/2018

Đang tuyển
50 Nam lắp cửa kính ( SAITAMA )

50 Nam lắp cửa kính ( SAITAMA )

Số lượng: 50

Ngày thi: 09/06/2018

Đang tuyển
30 Nữ Giặt là ( IBARAKI )

30 Nữ Giặt là ( IBARAKI )

Số lượng: 30

Ngày thi: 08/06/2018

Đang tuyển
144 Nam/Nữ thực phẩm (CHIBA)

144 Nam/Nữ thực phẩm (CHIBA)

Số lượng: 144

Ngày thi: 08/06/2018

Đang tuyển
50 Nữ vắt sữa bò ( HOKKAIDO )

50 Nữ vắt sữa bò ( HOKKAIDO )

Số lượng: 50

Ngày thi: 07/06/2018

Đang tuyển
30 Nam đào xới ( TOKYO )

30 Nam đào xới ( TOKYO )

Số lượng: 30

Ngày thi: 05/06/2018

Đang tuyển
60 Nam cốt thép ( SHIGA )

60 Nam cốt thép ( SHIGA )

Số lượng: 60

Ngày thi: 05/06/2018

Đang tuyển
Liên hệ