Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội

Xuất khẩu lao động Nhật Bản Thành Đô

Tầng 9 - Tòa nhà CIC POWER - 219 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu giấy - Hà Nội

Đăng ký ứng tuyển ngay

Hotline

0982450518

Xuất khẩu lao động

XDTH nhận săm trổ, cụt đốt, mù màu, 40 tuổi

XDTH nhận săm trổ, cụt đốt, mù màu, 40 tuổi

Số lượng: 100

Ngày thi: 15/05/2021

Đã thi
Siết bu lông

Siết bu lông

Số lượng: 9

Ngày thi: 05/05/2021

Đã thi
Làm bánh mỳ

Làm bánh mỳ

Số lượng: 50

Ngày thi: 30/04/2021

Đã thi
Hàn xì

Hàn xì

Số lượng: 18

Ngày thi: 29/04/2021

Đã thi
Sản xuất linh kiện ô tô

Sản xuất linh kiện ô tô

Số lượng: 18

Ngày thi: 29/04/2021

Đã thi
Sơn kim loại

Sơn kim loại

Số lượng: 18

Ngày thi: 29/04/2021

Đã thi
Chống thấm

Chống thấm

Số lượng: 18

Ngày thi: 29/04/2021

Đã thi
Vệ sinh tòa nhà

Vệ sinh tòa nhà

Số lượng: 9

Ngày thi: 29/04/2021

Đã thi
Sản xuất khóa thông minh

Sản xuất khóa thông minh

Số lượng: 12

Ngày thi: 29/04/2021

Đã thi
Chế biến thực phẩm

Chế biến thực phẩm

Số lượng: 30

Ngày thi: 29/04/2021

Đã thi
Đóng gói công nghiệp

Đóng gói công nghiệp

Số lượng: 18

Ngày thi: 28/04/2021

Đã thi
Cốt thép

Cốt thép

Số lượng: 27

Ngày thi: 28/04/2021

Đã thi
Chế biến nông sản

Chế biến nông sản

Số lượng: 6

Ngày thi: 28/04/2021

Đã thi
Chế biến thực phẩm

Chế biến thực phẩm

Số lượng: 24

Ngày thi: 28/04/2021

Đã thi
Làm xúc xích , thịt nguội

Làm xúc xích , thịt nguội

Số lượng: 63

Ngày thi: 27/04/2021

Đã thi
Liên hệ