Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội

Xuất khẩu lao động Nhật Bản Thành Đô

Tầng 9 - Tòa nhà CIC POWER - 219 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu giấy - Hà Nội

Đăng ký ứng tuyển ngay

Hotline

0982450518

Xuất khẩu lao động

Chống thấm

Chống thấm

Số lượng: 18

Ngày thi: 29/10/2021

Đang tuyển
Sản xuất khóa thông minh

Sản xuất khóa thông minh

Số lượng: 12

Ngày thi: 29/10/2021

Đang tuyển
Cốt thép

Cốt thép

Số lượng: 27

Ngày thi: 28/10/2021

Đang tuyển
Linh kiện điện tử

Linh kiện điện tử

Số lượng: 18

Ngày thi: 26/10/2021

Đang tuyển
Chế biến thực phẩm

Chế biến thực phẩm

Số lượng: 18

Ngày thi: 25/10/2021

Đang tuyển
Lắp ghép coppha

Lắp ghép coppha

Số lượng: 27

Ngày thi: 25/10/2021

Đang tuyển
Đóng gói công nghiệp

Đóng gói công nghiệp

Số lượng: 45

Ngày thi: 25/10/2021

Đang tuyển
Sản xuất thùng carton

Sản xuất thùng carton

Số lượng: 27

Ngày thi: 22/10/2021

Đang tuyển
Đóng gói công nghiệp

Đóng gói công nghiệp

Số lượng: 18

Ngày thi: 20/10/2021

Đang tuyển
Bơm bê tông

Bơm bê tông

Số lượng: 27

Ngày thi: 20/10/2021

Đang tuyển
Sơn kim loại

Sơn kim loại

Số lượng: 18

Ngày thi: 15/10/2021

Đang tuyển
Chế biến thực phẩm

Chế biến thực phẩm

Số lượng: 45

Ngày thi: 15/10/2021

Đang tuyển
Trồng ớt chuông

Trồng ớt chuông

Số lượng: 3

Ngày thi: 15/10/2021

Đang tuyển
XDTH nhận săm trổ, cụt đốt, mù màu, 40 tuổi

XDTH nhận săm trổ, cụt đốt, mù màu, 40 tuổi

Số lượng: 100

Ngày thi: 15/10/2021

Đang tuyển
Xây dựng tổng hợp

Xây dựng tổng hợp

Số lượng: 18

Ngày thi: 13/10/2021

Đang tuyển
Liên hệ