TUYỂN DỤNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN

Tầng 2 Tòa nhà Green Park , 33 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Đăng ký ứng tuyển ngay

Gọi ngay để được tư vấn

0969.700.077

Xuất khẩu lao động

30 Nam đào xới ( TOKYO )

30 Nam đào xới ( TOKYO )

Số lượng: 30

Ngày thi: 23/08/2018

Đang tuyển
21 Nữ điều dưỡng ( AICHIKEN )

21 Nữ điều dưỡng ( AICHIKEN )

Số lượng: 21

Ngày thi: 31/07/2018

Đang tuyển
12 Nữ Lắp ráp điện tử ( KAGOSHIMA )

12 Nữ Lắp ráp điện tử ( KAGOSHIMA )

Số lượng: 12

Ngày thi: 28/07/2018

Đang tuyển
30 Nam cơ khí tại GUNMA

30 Nam cơ khí tại GUNMA

Số lượng: 30

Ngày thi: 27/07/2018

Đang tuyển
50 Nữ vắt sữa bò ( HOKKAIDO )

50 Nữ vắt sữa bò ( HOKKAIDO )

Số lượng: 50

Ngày thi: 26/07/2018

Đang tuyển
16 Nam cốp pha (HOKKAIDO)

16 Nam cốp pha (HOKKAIDO)

Số lượng: 16

Ngày thi: 26/07/2018

Đang tuyển
50 Nam lợp tấm kim loại ( HOKKAIDO )

50 Nam lợp tấm kim loại ( HOKKAIDO )

Số lượng: 50

Ngày thi: 26/07/2018

Đang tuyển
270 Nữ làm thịt đông lạnh ( FUKUOKA )

270 Nữ làm thịt đông lạnh ( FUKUOKA )

Số lượng: 270

Ngày thi: 25/07/2018

Đang tuyển
Tuyển 50 Nam lắp ráp ô tô ( OKAYAMA )

Tuyển 50 Nam lắp ráp ô tô ( OKAYAMA )

Số lượng: 50

Ngày thi: 25/07/2018

Đang tuyển
36 Nữ chế biến thủy sản ( HOKKAIDO )

36 Nữ chế biến thủy sản ( HOKKAIDO )

Số lượng: 36

Ngày thi: 25/07/2018

Đang tuyển
20 Nam trồng và thu hoạch củ sen ( SAGA )

20 Nam trồng và thu hoạch củ sen ( SAGA )

Số lượng: 20

Ngày thi: 25/07/2018

Đang tuyển
9 Nam chống thấm ( CHIBA )

9 Nam chống thấm ( CHIBA )

Số lượng: 9

Ngày thi: 24/07/2018

Đang tuyển
30 Nữ làm bánh mỳ ( GIFU )

30 Nữ làm bánh mỳ ( GIFU )

Số lượng: 30

Ngày thi: 23/07/2018

Đang tuyển
30 Nữ bò sữa ( HOKKAIDO )

30 Nữ bò sữa ( HOKKAIDO )

Số lượng: 30

Ngày thi: 22/07/2018

Đang tuyển
60 Nữ đứng máy chế tạo đai ốc ( NAGANO )

60 Nữ đứng máy chế tạo đai ốc ( NAGANO )

Số lượng: 0

Ngày thi: 22/07/2018

Đang tuyển
Liên hệ