TUYỂN DỤNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN

28 Phạm Hùng - Mỹ Đình - Từ Liêm -Hà Nội

Đăng ký ứng tuyển ngay

Hotline

0969700077

Xuất khẩu lao động

Lát gạch

Lát gạch

Số lượng: 9

Ngày thi: 07/12/2020

Đang tuyển
Thực phẩm

Thực phẩm

Số lượng: 30

Ngày thi: 19/08/2020

Đã thi
Lái máy xúc máy lu

Lái máy xúc máy lu

Số lượng: 18

Ngày thi: 05/08/2020

Đã thi
Lái máy xây dựng

Lái máy xây dựng

Số lượng: 12

Ngày thi: 03/08/2020

Đã thi
Lắp ghép coppha

Lắp ghép coppha

Số lượng: 15

Ngày thi: 30/07/2020

Đã thi
Chế biến sò  điệp

Chế biến sò điệp

Số lượng: 9

Ngày thi: 30/07/2020

Đã thi
Chế biến thủy sản

Chế biến thủy sản

Số lượng: 18

Ngày thi: 30/07/2020

Đã thi
Chế biến thực phẩm

Chế biến thực phẩm

Số lượng: 312

Ngày thi: 26/07/2020

Đã thi
Bảo dưỡng máy móc

Bảo dưỡng máy móc

Số lượng: 6

Ngày thi: 26/07/2020

Đã thi
May

May

Số lượng: 9

Ngày thi: 26/07/2020

Đã thi
Chế biến đồ ăn sẵn

Chế biến đồ ăn sẵn

Số lượng: 6

Ngày thi: 24/07/2020

Đã thi
Đóng hộp thực phẩm

Đóng hộp thực phẩm

Số lượng: 21

Ngày thi: 22/07/2020

Đã thi
giặt là

giặt là

Số lượng: 45

Ngày thi: 22/07/2020

Đã thi
Chế biến thực phẩm

Chế biến thực phẩm

Số lượng: 4

Ngày thi: 22/07/2020

Đã thi
Bê tông cốt thép

Bê tông cốt thép

Số lượng: 3

Ngày thi: 20/07/2020

Đã thi
Liên hệ