TUYỂN DỤNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN

Tầng 2 Tòa nhà Richy , 35 Mạc Thái Tổ , Cầu Giấy, Hà Nội

Đăng ký ứng tuyển ngay

Hotline

Xuất khẩu lao động

Chế biến thuỷ sản

Chế biến thuỷ sản

Số lượng: 3

Ngày thi: 31/05/2019

Đã thi
Chế biến thực phẩm

Chế biến thực phẩm

Số lượng: 159

Ngày thi: 26/05/2019

Đã thi
Sản xuất thùng cát tông

Sản xuất thùng cát tông

Số lượng: 6

Ngày thi: 24/05/2019

Đã thi
Vệ Sinh Toà Nhà

Vệ Sinh Toà Nhà

Số lượng: 140

Ngày thi: 22/05/2019

Đã thi
Vệ sinh toà nhà

Vệ sinh toà nhà

Số lượng: 140

Ngày thi: 22/05/2019

Đã thi
Chế biến thực phẩm

Chế biến thực phẩm

Số lượng: 90

Ngày thi: 21/05/2019

Đã thi
Làm bánh mỳ

Làm bánh mỳ

Số lượng: 9

Ngày thi: 21/05/2019

Đã thi
Sơn

Sơn

Số lượng: 3

Ngày thi: 17/05/2019

Đã thi
Lắp ghép giàn giáo

Lắp ghép giàn giáo

Số lượng: 3

Ngày thi: 17/05/2019

Đã thi
Hàn

Hàn

Số lượng: 3

Ngày thi: 17/05/2019

Đã thi
Lắp đặt đường ống

Lắp đặt đường ống

Số lượng: 3

Ngày thi: 15/05/2019

Đã thi
Xây trát

Xây trát

Số lượng: 6

Ngày thi: 12/05/2019

Đã thi
Chống thấm

Chống thấm

Số lượng: 6

Ngày thi: 12/05/2019

Đã thi
Dệt may

Dệt may

Số lượng: 3

Ngày thi: 07/05/2019

Đã thi
Chế biến thực phẩm quay lại lần 2

Chế biến thực phẩm quay lại lần 2

Số lượng: 10

Ngày thi: 06/05/2019

Đã thi
Liên hệ