Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội

Xuất khẩu lao động Nhật Bản Thành Đô

Tầng 9 - Tòa nhà CIC POWER - 219 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu giấy - Hà Nội

Đăng ký ứng tuyển ngay

Hotline

0982450518

Đơn hàng quay lại( Lần 2)

Hàn quay lại lần 2

Hàn quay lại lần 2

Số lượng: 30

Ngày thi: 25/11/2020

Đã thi
Nông nghiệp ( Lần 2 )

Nông nghiệp ( Lần 2 )

Số lượng: 50

Ngày thi: 25/11/2020

Đã thi
Xây dựng ( Lần 2 )

Xây dựng ( Lần 2 )

Số lượng: 50

Ngày thi: 15/11/2020

Đã thi
Nông nghiệp ( Lần 2)

Nông nghiệp ( Lần 2)

Số lượng: 25

Ngày thi: 15/11/2020

Đã thi
Chế biến thực phẩm

Chế biến thực phẩm

Số lượng: 4

Ngày thi: 15/11/2020

Đã thi
Bò sữa quay lại lần 2

Bò sữa quay lại lần 2

Số lượng: 4

Ngày thi: 10/11/2019

Đã thi
Chế biến thực phẩm ( Lần 2 )

Chế biến thực phẩm ( Lần 2 )

Số lượng: 24

Ngày thi: 08/11/2019

Đã thi
Liên hệ