TUYỂN DỤNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN

28 Phạm Hùng - Mỹ Đình - Từ Liêm -Hà Nội

Đăng ký ứng tuyển ngay

Hotline

0969700077

Đơn hàng quay lại( Lần 2)

Bò sữa quay lại lần 2

Bò sữa quay lại lần 2

Số lượng: 4

Ngày thi: 06/12/2019

Đã thi
Nông nghiệp ( Lần 2)

Nông nghiệp ( Lần 2)

Số lượng: 30

Ngày thi: 15/11/2019

Đã thi
Chế biến thực phẩm ( Lần 2 )

Chế biến thực phẩm ( Lần 2 )

Số lượng: 24

Ngày thi: 08/11/2019

Đã thi
Nông nghiệp ( Lần 2 )

Nông nghiệp ( Lần 2 )

Số lượng: 50

Ngày thi: 20/10/2019

Đã thi
Hộ lý điều dưỡng quay lại lần 2

Hộ lý điều dưỡng quay lại lần 2

Số lượng: 50

Ngày thi: 30/09/2019

Đã thi
Xây dựng ( Lần 2 )

Xây dựng ( Lần 2 )

Số lượng: 50

Ngày thi: 15/09/2019

Đã thi
Chế biến thực phẩm ( Lần 2 )

Chế biến thực phẩm ( Lần 2 )

Số lượng: 20

Ngày thi: 14/09/2019

Đã thi
Hàn quay lại lần 2

Hàn quay lại lần 2

Số lượng: 30

Ngày thi: 05/09/2019

Đã thi
Liên hệ