TUYỂN DỤNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN

Tầng 2 Tòa nhà Green Park , lô 33 Yên Hòa Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Đăng ký ứng tuyển ngay

Hotline

0969700077

Đơn hàng kỹ sư

Kỹ sư kinh tế

Kỹ sư kinh tế

Số lượng: 6

Ngày thi: 16/04/2019

Đang tuyển
Kỹ sư thiết kế điện

Kỹ sư thiết kế điện

Số lượng: 3

Ngày thi: 08/03/2019

Đã thi
Kỹ sư thiết kế băng chuyền vận chuyển hàng

Kỹ sư thiết kế băng chuyền vận chuyển hàng

Số lượng: 3

Ngày thi: 08/03/2019

Đã thi
Kỹ sư thiết kế

Kỹ sư thiết kế

Số lượng: 6

Ngày thi: 25/02/2019

Đã thi
Kỹ sư xây dựng

Kỹ sư xây dựng

Số lượng: 3

Ngày thi: 14/02/2019

Đã thi
Kỹ sư cơ khí

Kỹ sư cơ khí

Số lượng: 3

Ngày thi: 14/02/2019

Đã thi
Kỹ sư xây dựng

Kỹ sư xây dựng

Số lượng: 18

Ngày thi: 26/12/2018

Đã thi
Kỹ sư điện (KANSAI)

Kỹ sư điện (KANSAI)

Số lượng: 2

Ngày thi: 22/12/2018

Đã thi
Kỹ sư IT ( KANSAI )

Kỹ sư IT ( KANSAI )

Số lượng: 2

Ngày thi: 21/12/2018

Đã thi
kỹ sư cơ khí,quản lý  thiết bị

kỹ sư cơ khí,quản lý thiết bị

Số lượng: 4

Ngày thi: 21/12/2018

Đã thi
kỹ sư cơ khí, thiết kế khuôn

kỹ sư cơ khí, thiết kế khuôn

Số lượng: 4

Ngày thi: 20/12/2018

Đã thi
Kỹ sư điện điện tử

Kỹ sư điện điện tử

Số lượng: 12

Ngày thi: 15/12/2018

Đã thi
Kỹ sư cơ khí

Kỹ sư cơ khí

Số lượng: 15

Ngày thi: 05/12/2018

Đã thi
Kỹ sư IT ( SAITAMA )

Kỹ sư IT ( SAITAMA )

Số lượng: 60

Ngày thi: 10/11/2018

Đã thi
2 Kỹ sư thiết kế (KANSAI)

2 Kỹ sư thiết kế (KANSAI)

Số lượng: 2

Ngày thi: 25/10/2018

Đã thi
Liên hệ