TUYỂN DỤNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN

Tầng 2 Tòa nhà Richy , 35 Mạc Thái Tổ , Cầu Giấy, Hà Nội

Đăng ký ứng tuyển ngay

Hotline

0982.45.05.18

Đơn hàng đặc biệt

Hộ lý điều dưỡng quay lại lần 2 ( 5 năm)

Hộ lý điều dưỡng quay lại lần 2 ( 5 năm)

Số lượng: 50

Ngày thi: 15/09/2019

Đang tuyển
Hàn quay lại lần 2 ( 5 Năm)

Hàn quay lại lần 2 ( 5 Năm)

Số lượng: 30

Ngày thi: 15/08/2019

Đã thi
Chế biến thực phẩm quay lại ( 5 năm )

Chế biến thực phẩm quay lại ( 5 năm )

Số lượng: 35

Ngày thi: 13/08/2019

Đã thi
Chế biến thực phẩm quay lại lần 2

Chế biến thực phẩm quay lại lần 2

Số lượng: 10

Ngày thi: 06/05/2019

Đã thi
Chế biến thực phẩm ( 1 năm)

Chế biến thực phẩm ( 1 năm)

Số lượng: 39

Ngày thi: 28/03/2019

Đã thi
Lát gạch vuông

Lát gạch vuông

Số lượng: 9

Ngày thi: 27/03/2019

Đã thi
giàn giáo ( TTS đi lại lần 2 )

giàn giáo ( TTS đi lại lần 2 )

Số lượng: 6

Ngày thi: 25/03/2019

Đã thi
Phân phát hàng hoá

Phân phát hàng hoá

Số lượng: 18

Ngày thi: 20/02/2019

Đã thi
Chế biến thực phẩm

Chế biến thực phẩm

Số lượng: 30

Ngày thi: 20/02/2019

Đã thi
Kiểm tra phân loại hàng

Kiểm tra phân loại hàng

Số lượng: 3

Ngày thi: 31/01/2019

Đã thi
Kiểm tra phân loại hàng ( 1 Năm )

Kiểm tra phân loại hàng ( 1 Năm )

Số lượng: 9

Ngày thi: 09/01/2019

Đã thi
21 Nữ điều dưỡng ( AICHIKEN )

21 Nữ điều dưỡng ( AICHIKEN )

Số lượng: 21

Ngày thi: 30/12/2018

Đã thi
sản xuất bánh kẹo 1 năm

sản xuất bánh kẹo 1 năm

Số lượng: 9

Ngày thi: 29/12/2018

Đã thi
12 Nữ sản xuất cao su

12 Nữ sản xuất cao su

Số lượng: 12

Ngày thi: 27/12/2018

Đã thi
Cặp vợ chồng thu hoạch rau củ

Cặp vợ chồng thu hoạch rau củ

Số lượng: 6

Ngày thi: 27/12/2018

Đã thi
Liên hệ