TUYỂN DỤNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN

Tầng 2 Tòa nhà Green Park , lô 33 Yên Hòa Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Đăng ký ứng tuyển ngay

Hotline

0981400074

Đơn hàng cho nữ

6 Nữ đóng gói công nghiệp

6 Nữ đóng gói công nghiệp

Số lượng: 6

Ngày thi: 23/12/2018

Đã thi
Trồng hành nhà kính

Trồng hành nhà kính

Số lượng: 9

Ngày thi: 20/12/2018

Đã thi
trồng cà chua hoa màu

trồng cà chua hoa màu

Số lượng: 6

Ngày thi: 19/12/2018

Đã thi
Nữ Giặt là

Nữ Giặt là

Số lượng: 24

Ngày thi: 10/12/2018

Đã thi
210 Nữ vệ sinh tòa nhà

210 Nữ vệ sinh tòa nhà

Số lượng: 210

Ngày thi: 09/12/2018

Đã thi
Chăm sóc hoa, cây cảnh

Chăm sóc hoa, cây cảnh

Số lượng: 12

Ngày thi: 06/12/2018

Đã thi
36 Nữ may ghế da ô tô

36 Nữ may ghế da ô tô

Số lượng: 36

Ngày thi: 29/11/2018

Đã thi
95 Nữ sản xuất linh kiện ô tô

95 Nữ sản xuất linh kiện ô tô

Số lượng: 95

Ngày thi: 24/11/2018

Đã thi
30 Nữ may quần áo trẻ em

30 Nữ may quần áo trẻ em

Số lượng: 30

Ngày thi: 04/11/2018

Đã thi
30 Nữ trồng hoa trong nhà kính (GIFU)

30 Nữ trồng hoa trong nhà kính (GIFU)

Số lượng: 30

Ngày thi: 31/10/2018

Đã thi
42 Nữ vệ sinh bảo dưỡng tòa nhà

42 Nữ vệ sinh bảo dưỡng tòa nhà

Số lượng: 42

Ngày thi: 27/10/2018

Đã thi
60 Nữ chế biến thủy sản

60 Nữ chế biến thủy sản

Số lượng: 60

Ngày thi: 26/10/2018

Đã thi
9 Nam Nữ chế biến tôm

9 Nam Nữ chế biến tôm

Số lượng: 9

Ngày thi: 26/10/2018

Đã thi
36 Nữ chế biến thủy sản ( HOKKAIDO )

36 Nữ chế biến thủy sản ( HOKKAIDO )

Số lượng: 36

Ngày thi: 25/10/2018

Đã thi
18 Nam Nữ sản xuất thiết bị vệ sinh

18 Nam Nữ sản xuất thiết bị vệ sinh

Số lượng: 18

Ngày thi: 25/10/2018

Đã thi
Liên hệ