Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội

Xuất khẩu lao động Nhật Bản Thành Đô

Tầng 9 - Tòa nhà CIC POWER - 219 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu giấy - Hà Nội

Đăng ký ứng tuyển ngay

Hotline

0982450518

Đơn hàng cho nữ

Làm bánh mỳ

Làm bánh mỳ

Số lượng: 50

Ngày thi: 30/04/2021

Đã thi
Vệ sinh tòa nhà

Vệ sinh tòa nhà

Số lượng: 9

Ngày thi: 29/04/2021

Đã thi
Chế biến thực phẩm

Chế biến thực phẩm

Số lượng: 30

Ngày thi: 29/04/2021

Đã thi
Chế biến nông sản

Chế biến nông sản

Số lượng: 6

Ngày thi: 28/04/2021

Đã thi
Chế biến thực phẩm

Chế biến thực phẩm

Số lượng: 24

Ngày thi: 28/04/2021

Đã thi
Làm xúc xích , thịt nguội

Làm xúc xích , thịt nguội

Số lượng: 63

Ngày thi: 27/04/2021

Đã thi
Nông nghiệp

Nông nghiệp

Số lượng: 6

Ngày thi: 27/04/2021

Đã thi
May mặc

May mặc

Số lượng: 6

Ngày thi: 25/04/2021

Đã thi
Chế biến thực phẩm

Chế biến thực phẩm

Số lượng: 45

Ngày thi: 25/04/2021

Đã thi
Đóng gói công nghiệp

Đóng gói công nghiệp

Số lượng: 45

Ngày thi: 25/04/2021

Đã thi
Chế biến đồ ăn kèm

Chế biến đồ ăn kèm

Số lượng: 30

Ngày thi: 22/04/2021

Đã thi
Trồng ớt chuông

Trồng ớt chuông

Số lượng: 3

Ngày thi: 15/04/2021

Đã thi
May mặc

May mặc

Số lượng: 6

Ngày thi: 20/03/2021

Đã thi
Đóng gói bánh mỳ

Đóng gói bánh mỳ

Số lượng: 18

Ngày thi: 16/11/2020

Đã thi
Chế biến thực phẩm

Chế biến thực phẩm

Số lượng: 111

Ngày thi: 10/11/2020

Đã thi
Liên hệ