TUYỂN DỤNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN

Tầng 2 Tòa nhà Richy , 35 Mạc Thái Tổ , Cầu Giấy, Hà Nội

Đăng ký ứng tuyển ngay

Hotline

0981.40.00.74

Đơn hàng cho nữ

May

May

Số lượng: 9

Ngày thi: 25/10/2019

Đang tuyển
Chế biến thực phẩm

Chế biến thực phẩm

Số lượng: 312

Ngày thi: 24/10/2019

Đang tuyển
Vệ sinh tòa nhà

Vệ sinh tòa nhà

Số lượng: 30

Ngày thi: 16/10/2019

Đang tuyển
Bảo dưỡng máy móc

Bảo dưỡng máy móc

Số lượng: 6

Ngày thi: 16/10/2019

Đang tuyển
Kiểm tra máy móc

Kiểm tra máy móc

Số lượng: 30

Ngày thi: 04/10/2019

Đã thi
Chế biến thực phẩm

Chế biến thực phẩm

Số lượng: 12

Ngày thi: 26/09/2019

Đã thi
Chế biến đồ ăn sẵn

Chế biến đồ ăn sẵn

Số lượng: 60

Ngày thi: 25/09/2019

Đã thi
Đóng gói công nghiệp

Đóng gói công nghiệp

Số lượng: 30

Ngày thi: 17/09/2019

Đã thi
Vệ sinh tòa nhà

Vệ sinh tòa nhà

Số lượng: 152000

Ngày thi: 15/09/2019

Đã thi
Vệ sinh tòa nhà

Vệ sinh tòa nhà

Số lượng: 15

Ngày thi: 03/09/2019

Đã thi
May

May

Số lượng: 9

Ngày thi: 31/08/2019

Đã thi
Lắp ráp linh kiện điện tử

Lắp ráp linh kiện điện tử

Số lượng: 24

Ngày thi: 28/08/2019

Đã thi
Chế biến thủy sản

Chế biến thủy sản

Số lượng: 90

Ngày thi: 25/08/2019

Đã thi
Trồng mơ

Trồng mơ

Số lượng: 9

Ngày thi: 11/08/2019

Đã thi
Chế biến thực phẩm

Chế biến thực phẩm

Số lượng: 159

Ngày thi: 26/05/2019

Đã thi
Liên hệ