TUYỂN DỤNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN

28 Phạm Hùng - Mỹ Đình - Từ Liêm -Hà Nội

Đăng ký ứng tuyển ngay

Hotline

0969700077

Đơn hàng cho nữ

Thực phẩm

Thực phẩm

Số lượng: 30

Ngày thi: 19/08/2020

Đã thi
Chế biến sò  điệp

Chế biến sò điệp

Số lượng: 9

Ngày thi: 30/07/2020

Đã thi
Chế biến thủy sản

Chế biến thủy sản

Số lượng: 18

Ngày thi: 30/07/2020

Đã thi
Chế biến thực phẩm

Chế biến thực phẩm

Số lượng: 312

Ngày thi: 26/07/2020

Đã thi
Bảo dưỡng máy móc

Bảo dưỡng máy móc

Số lượng: 6

Ngày thi: 26/07/2020

Đã thi
May

May

Số lượng: 9

Ngày thi: 26/07/2020

Đã thi
Đóng hộp thực phẩm

Đóng hộp thực phẩm

Số lượng: 21

Ngày thi: 22/07/2020

Đã thi
giặt là

giặt là

Số lượng: 45

Ngày thi: 22/07/2020

Đã thi
Chế biến thực phẩm

Chế biến thực phẩm

Số lượng: 4

Ngày thi: 22/07/2020

Đã thi
Đóng gói bánh mỳ

Đóng gói bánh mỳ

Số lượng: 18

Ngày thi: 16/07/2020

Đã thi
Vệ sinh tòa nhà

Vệ sinh tòa nhà

Số lượng: 30

Ngày thi: 16/10/2019

Đã thi
Kiểm tra máy móc

Kiểm tra máy móc

Số lượng: 30

Ngày thi: 04/10/2019

Đã thi
Chế biến thực phẩm

Chế biến thực phẩm

Số lượng: 12

Ngày thi: 26/09/2019

Đã thi
Chế biến đồ ăn sẵn

Chế biến đồ ăn sẵn

Số lượng: 60

Ngày thi: 25/09/2019

Đã thi
Đóng gói công nghiệp

Đóng gói công nghiệp

Số lượng: 30

Ngày thi: 17/09/2019

Đã thi
Liên hệ