TUYỂN DỤNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN

Tầng 2 Tòa nhà Green Park , lô 33 Yên Hòa Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Đăng ký ứng tuyển ngay

Hotline

0969700077

Đơn hàng cho nam

18 Nam láng sàn bê tông ( FUKUOKA )

18 Nam láng sàn bê tông ( FUKUOKA )

Số lượng: 18

Ngày thi: 20/09/2018

Đã thi
50 Nam hàn bán tự động ( SAITAMA )

50 Nam hàn bán tự động ( SAITAMA )

Số lượng: 50

Ngày thi: 20/09/2018

Đã thi
9 Nam cơ khí, hàn ( KAGAWA )

9 Nam cơ khí, hàn ( KAGAWA )

Số lượng: 9

Ngày thi: 19/09/2018

Đã thi
30 Nam lắp đặt đường ống ( TOKYO )

30 Nam lắp đặt đường ống ( TOKYO )

Số lượng: 30

Ngày thi: 19/09/2018

Đã thi
50 Nam lắp cửa kính ( SAITAMA )

50 Nam lắp cửa kính ( SAITAMA )

Số lượng: 50

Ngày thi: 18/09/2018

Đã thi
60 Nam cốt thép ( SHIGA )

60 Nam cốt thép ( SHIGA )

Số lượng: 60

Ngày thi: 15/09/2018

Đã thi
6 Nam chống thấm nước ( KANAGAWA )

6 Nam chống thấm nước ( KANAGAWA )

Số lượng: 6

Ngày thi: 10/09/2018

Đã thi
Tuyển 60 Nam thi công cốp pha tại TOKYO

Tuyển 60 Nam thi công cốp pha tại TOKYO

Số lượng: 60

Ngày thi: 09/06/2018

Đã thi
Lắp dựng giàn giáo (Osaka)

Lắp dựng giàn giáo (Osaka)

Số lượng: 6

Ngày thi: 30/05/2018

Đã thi
Tuyển 90 Nam hoàn thiện nội thất tại FUKUOKA

Tuyển 90 Nam hoàn thiện nội thất tại FUKUOKA

Số lượng: 90

Ngày thi: 29/05/2018

Đã thi
Chế biến thủy sản (cá ngừ)

Chế biến thủy sản (cá ngừ)

Số lượng: 30

Ngày thi: 26/05/2018

Đã thi
Tuyển 40 Nam tháo lắp giàn giáo tại SAITAMA

Tuyển 40 Nam tháo lắp giàn giáo tại SAITAMA

Số lượng: 40

Ngày thi: 25/05/2018

Đã thi
Lắp giàn giáo (Ibaraki)

Lắp giàn giáo (Ibaraki)

Số lượng: 9

Ngày thi: 24/05/2018

Đã thi
Tuyển 30 Nam nuôi sò điệp tại HOKKAIDO

Tuyển 30 Nam nuôi sò điệp tại HOKKAIDO

Số lượng: 30

Ngày thi: 24/05/2018

Đã thi
Tuyển 36 Nam dập uốn kim loại tại TOCHIGI

Tuyển 36 Nam dập uốn kim loại tại TOCHIGI

Số lượng: 36

Ngày thi: 24/05/2018

Đã thi
Liên hệ