TUYỂN DỤNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN

Tầng 2 Tòa nhà Green Park , lô 33 Yên Hòa Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Đăng ký ứng tuyển ngay

Hotline

0969700077

Đơn hàng cho nam

Khoan,đục,lắp ghép nhà

Khoan,đục,lắp ghép nhà

Số lượng: 9

Ngày thi: 23/02/2019

Đã thi
Hàn bán tự động

Hàn bán tự động

Số lượng: 9

Ngày thi: 23/02/2019

Đã thi
Xây trát

Xây trát

Số lượng: 6

Ngày thi: 23/02/2019

Đã thi
CỐT PHA PANEN

CỐT PHA PANEN

Số lượng: 27

Ngày thi: 22/02/2019

Đã thi
giàn giáo

giàn giáo

Số lượng: 9

Ngày thi: 22/02/2019

Đã thi
Mộc nội thất

Mộc nội thất

Số lượng: 3

Ngày thi: 22/02/2019

Đã thi
Hàn kim loại

Hàn kim loại

Số lượng: 6

Ngày thi: 22/02/2019

Đã thi
Hoàn thiện nội thất ( dán giấy dán tường....)

Hoàn thiện nội thất ( dán giấy dán tường....)

Số lượng: 3

Ngày thi: 22/02/2019

Đã thi
Dán giấy

Dán giấy

Số lượng: 6

Ngày thi: 22/02/2019

Đã thi
Đục Lỗ Thảm

Đục Lỗ Thảm

Số lượng: 6

Ngày thi: 18/02/2019

Đã thi
Sản xuất thùng CATTON

Sản xuất thùng CATTON

Số lượng: 9

Ngày thi: 28/01/2019

Đã thi
giàn giáo

giàn giáo

Số lượng: 3

Ngày thi: 25/01/2019

Đã thi
In ấn

In ấn

Số lượng: 18

Ngày thi: 24/01/2019

Đã thi
Mộc nội thất

Mộc nội thất

Số lượng: 3

Ngày thi: 23/01/2019

Đã thi
Chế biến thực phẩm

Chế biến thực phẩm

Số lượng: 9

Ngày thi: 23/01/2019

Đã thi
Liên hệ