TUYỂN DỤNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN

Tầng 7 Toà nhà BIDV - 21 Lê Đức Thọ - Cầu giấy -Hà Nội

Đăng ký ứng tuyển ngay

Hotline

0981.40.00.74

Đơn hàng cho nam

Trang trí nội thất

Trang trí nội thất

Số lượng: 6

Ngày thi: 23/12/2019

Đã thi
Bảo dưỡng ô tô

Bảo dưỡng ô tô

Số lượng: 6

Ngày thi: 19/12/2019

Đã thi
Thi công bờ kè

Thi công bờ kè

Số lượng: 6

Ngày thi: 14/12/2019

Đã thi
Hoàn thiện nội thất

Hoàn thiện nội thất

Số lượng: 8

Ngày thi: 10/12/2019

Đã thi
Xây trát

Xây trát

Số lượng: 9

Ngày thi: 07/12/2019

Đã thi
Lát gạch

Lát gạch

Số lượng: 9

Ngày thi: 06/12/2019

Đã thi
Bê tông cốt thép

Bê tông cốt thép

Số lượng: 3

Ngày thi: 05/12/2019

Đã thi
Xây dựng tổng hợp

Xây dựng tổng hợp

Số lượng: 6

Ngày thi: 05/12/2019

Đã thi
Hoàn thiện nội thất

Hoàn thiện nội thất

Số lượng: 3

Ngày thi: 29/11/2019

Đã thi
Lắp ghép coppha

Lắp ghép coppha

Số lượng: 15

Ngày thi: 28/11/2019

Đã thi
Lái máy xúc máy lu

Lái máy xúc máy lu

Số lượng: 18

Ngày thi: 28/11/2019

Đã thi
Lái máy xây dựng

Lái máy xây dựng

Số lượng: 12

Ngày thi: 28/11/2019

Đã thi
Chế biến đồ ăn sẵn

Chế biến đồ ăn sẵn

Số lượng: 3

Ngày thi: 27/11/2019

Đã thi
Lái máy LU

Lái máy LU

Số lượng: 6

Ngày thi: 25/11/2019

Đã thi
Sơn

Sơn

Số lượng: 9

Ngày thi: 29/10/2019

Đã thi
Liên hệ