TUYỂN DỤNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN

Tầng 2 Tòa nhà Green Park , 33 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Đăng ký ứng tuyển ngay

Gọi ngay để được tư vấn

0969.700.077

Đơn hàng cho nam

30 Nam đào xới ( TOKYO )

30 Nam đào xới ( TOKYO )

Số lượng: 30

Ngày thi: 23/08/2018

Đang tuyển
30 Nam cơ khí tại GUNMA

30 Nam cơ khí tại GUNMA

Số lượng: 30

Ngày thi: 27/07/2018

Đang tuyển
16 Nam cốp pha (HOKKAIDO)

16 Nam cốp pha (HOKKAIDO)

Số lượng: 16

Ngày thi: 26/07/2018

Đang tuyển
50 Nam lợp tấm kim loại ( HOKKAIDO )

50 Nam lợp tấm kim loại ( HOKKAIDO )

Số lượng: 50

Ngày thi: 26/07/2018

Đang tuyển
Tuyển 50 Nam lắp ráp ô tô ( OKAYAMA )

Tuyển 50 Nam lắp ráp ô tô ( OKAYAMA )

Số lượng: 50

Ngày thi: 25/07/2018

Đang tuyển
20 Nam trồng và thu hoạch củ sen ( SAGA )

20 Nam trồng và thu hoạch củ sen ( SAGA )

Số lượng: 20

Ngày thi: 25/07/2018

Đang tuyển
9 Nam chống thấm ( CHIBA )

9 Nam chống thấm ( CHIBA )

Số lượng: 9

Ngày thi: 24/07/2018

Đang tuyển
18 Nam láng sàn bê tông ( FUKUOKA )

18 Nam láng sàn bê tông ( FUKUOKA )

Số lượng: 18

Ngày thi: 20/07/2018

Đang tuyển
50 Nam hàn bán tự động ( SAITAMA )

50 Nam hàn bán tự động ( SAITAMA )

Số lượng: 50

Ngày thi: 20/07/2018

Đang tuyển
6 Nam chống thấm nước ( KANAGAWA )

6 Nam chống thấm nước ( KANAGAWA )

Số lượng: 6

Ngày thi: 20/07/2018

Đang tuyển
9 Nam cơ khí, hàn ( KAGAWA )

9 Nam cơ khí, hàn ( KAGAWA )

Số lượng: 9

Ngày thi: 19/07/2018

Đang tuyển
30 Nam lắp đặt đường ống ( TOKYO )

30 Nam lắp đặt đường ống ( TOKYO )

Số lượng: 30

Ngày thi: 19/07/2018

Đang tuyển
50 Nam lắp cửa kính ( SAITAMA )

50 Nam lắp cửa kính ( SAITAMA )

Số lượng: 50

Ngày thi: 18/07/2018

Đã thi
Tuyển 60 Nam thi công cốp pha tại TOKYO

Tuyển 60 Nam thi công cốp pha tại TOKYO

Số lượng: 60

Ngày thi: 09/06/2018

Đã thi
60 Nam cốt thép ( SHIGA )

60 Nam cốt thép ( SHIGA )

Số lượng: 60

Ngày thi: 05/06/2018

Đã thi
Liên hệ