TUYỂN DỤNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN

Tầng 2 Tòa nhà Green Park , 33 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Đăng ký ứng tuyển ngay

Gọi ngay để được tư vấn

0969.700.077

Đơn hàng cho nam

50 Nam hàn bán tự động ( SAITAMA )

50 Nam hàn bán tự động ( SAITAMA )

Số lượng: 50

Ngày thi: 22/08/2018

Đang tuyển
50 Nam lợp tấm kim loại ( HOKKAIDO )

50 Nam lợp tấm kim loại ( HOKKAIDO )

Số lượng: 50

Ngày thi: 24/06/2018

Đang tuyển
20 Nam trồng và thu hoạch củ sen ( SAGA )

20 Nam trồng và thu hoạch củ sen ( SAGA )

Số lượng: 20

Ngày thi: 23/06/2018

Đang tuyển
16 Nam cốp pha (HOKKAIDO)

16 Nam cốp pha (HOKKAIDO)

Số lượng: 16

Ngày thi: 18/06/2018

Đã thi
Tuyển 50 Nam lắp ráp ô tô ( OKAYAMA )

Tuyển 50 Nam lắp ráp ô tô ( OKAYAMA )

Số lượng: 50

Ngày thi: 10/06/2018

Đã thi
Tuyển 60 Nam thi công cốp pha tại TOKYO

Tuyển 60 Nam thi công cốp pha tại TOKYO

Số lượng: 60

Ngày thi: 09/06/2018

Đã thi
9 Nam cơ khí, hàn ( KAGAWA )

9 Nam cơ khí, hàn ( KAGAWA )

Số lượng: 9

Ngày thi: 09/06/2018

Đã thi
18 Nam láng sàn bê tông ( FUKUOKA )

18 Nam láng sàn bê tông ( FUKUOKA )

Số lượng: 18

Ngày thi: 09/06/2018

Đã thi
9 Nam chống thấm ( CHIBA )

9 Nam chống thấm ( CHIBA )

Số lượng: 9

Ngày thi: 09/06/2018

Đã thi
50 Nam lắp cửa kính ( SAITAMA )

50 Nam lắp cửa kính ( SAITAMA )

Số lượng: 50

Ngày thi: 09/06/2018

Đã thi
30 Nam đào xới ( TOKYO )

30 Nam đào xới ( TOKYO )

Số lượng: 30

Ngày thi: 05/06/2018

Đã thi
60 Nam cốt thép ( SHIGA )

60 Nam cốt thép ( SHIGA )

Số lượng: 60

Ngày thi: 05/06/2018

Đã thi
30 Nam cơ khí tại GUNMA

30 Nam cơ khí tại GUNMA

Số lượng: 30

Ngày thi: 02/06/2018

Đã thi
Lắp dựng giàn giáo (Osaka)

Lắp dựng giàn giáo (Osaka)

Số lượng: 6

Ngày thi: 30/05/2018

Đã thi
Tuyển 90 Nam hoàn thiện nội thất tại FUKUOKA

Tuyển 90 Nam hoàn thiện nội thất tại FUKUOKA

Số lượng: 90

Ngày thi: 29/05/2018

Đã thi
Liên hệ